Quality of life an Gentle teaching

Project Details

Description

Gentle teaching er en Pædagogisk filosofi, et pædagogisk grundsyn, der globalt inspirerer mennesker i samarbejdet med marginaliserede borgere. Gentle teaching (GT) får som relations baseret pædagogik udfordringer i en tid, hvor der kaldes på evidens baseret best practice. Vi står i en tid hvor pædagogisk metode, og pædagogisk refleksion er i højsædet og hvor værensmæssige ikke altid finder anerkendelse. I en tid hvor den ansvarlige tilgang i nuet (Lorentzen 2013) sjældent kan gå alene i felten for at overbevise bevilgende myndigheder m.fl. om den rette handling. Der er i det lys brug for at arbejde mere systematisk opsamlende også i f.t. gentle teaching.

Formålet er at søge svar på hvorvidt GT er en pædagogisk grundholdning, der støtter den enkeltes stræben efter livskvalitet? Kan dette dokumenteres? Projektet vil gennem sin undersøgelsesmetodik kunne styrke og skærme det emotionelle relations arbejde som er kernen af GT.
StatusActive
Effective start/end date03/03/14 → …