Project Details

Description

I forskningsforsøget skal det undersøges, hvorvidt instruktion i at beskytte sine led og håndtræning har en positiv effekt på evnen til at udføre daglige aktiviteter, som add on til instruktion i ledbeskyttelsesprincipper samt hjælpemidler.

Metode: RCT-studie med forsøgsperiode på 8 uger.
Hvem kan deltage: Kvinder over 18 år med leddegigt i hænderne.
Hvor: Parker Instituttet, Reumatologisk Afd., Frederiksberg Hospital.
Alle deltagere bliver AMPS-testet før og efter intervention samt får deres hænder ultralydskannet og undersøgt af en læge.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1301/02/16

Collaborative partners

  • (lead)
  • Parker Instituttet (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.