Randomiseret kontrolleret klinisk undersøgelse med psykomotorisk terapi (PMT) til gravide med smerter i bækken og ryg

Project Details

Description

Omkring 50% af gravide oplever bækken- og rygsmerter, hvilket kan have stor indvirkning på den gravides dagligdag, livskvalitet og på graviditetens forløb. En tredjedel af gravides sygefravær er forårsaget af graviditetsrelaterede bækkensmerter og denne målgruppe får ofte ikke tilbudt offentlig behandling, da deres graviditetsgener ikke er patologiske. Ud over et manglende behandlingstilbud til målgruppen, er der også manglende dokumentation i form af en evidensbaseret behandlingsform som kan hjælpe målgruppen.
Målet er at forberede og gennemføre et randomiseret kontrolleret studie med 150 gravide, der oplever bækken- og rygsmerter. Deltagerene bliver rekrutteret af jordemødrene på AUH i Skejby, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler og randomiseres til en kort manualiseret tre sessions PMT behandling eller en kontrolgruppe. Kontrolgruppen modtager skriftlig information og råd om forebyggelse og afhjælpning af smerter i bækken og ryg.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1731/12/19

Funding

  • VIA University College

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.