Project Details

Description

I projektet undersøges, hvorledes æstetisk læring indvirker på elevers trivsel, motivation og selvstændighed på fire forskellige skoler fordelt i Danmark, Polen og Litauen. Projektet er støttet af Rasmus +. Absalon er leder af forskningsdelen og Arttrain er leder af det samlede projekt.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1801/08/21

Collaborative partners

  • Stubbekøbing Skole
  • Møllebakkeskolen
  • School Wejherowo
  • Klaipeda Sendvario School
  • (lead)
  • Arttrain

Keywords

  • children and youth
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.