Reading Between Media - Developing and Encouraging Children´s Multisensory Reading in a Digital Age

Project Details

Description

Vi læser i stigende grad tekster via digitale medier, og det ændrer måden, vi læser på. Smartphones og tablets giver læserne forskellige interfaces, som kan aktivere flere sanser. Det giver anderledes læseoplevelser, når læserne både skal læse, lytte, se og røre. Projektet vil i en skolekontekst undersøge, hvad der karakteriserer multisensorisk læsning. Dette sker bl.a. gennem empiriske studier af didaktiske muligheder ved konkrete læsepraksisser, blandt andet lydbogslæsning og digital læsning, hvor flere sanser aktiveres.

Projektet ønsker at gentænke læseaktiviteten og udvikle multisensoriske læsningskompetencer hos skolebørn, hvilket potentielt kan bidrage til at øge børnenes digitale kompetencer, deres læselyst, engagement i læsningen samt styrke deres faglige selvtillid – dvs. også læsere med negative oplevelser af egne læsekompetencer.

Samtidig udfordrer projektet ideen om, at læsning foregår bedst via visuel 'deepreading' og ønsker at udforske de oplevelses- og læringsmæssige fordele ved at tilgå tekster taktilt, interaktivt og lydligt.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1903/04/23

Collaborative partners

  • Aarhus University (lead)
  • Malmo University

Keywords

  • reading

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.