Reduktion af gymnasiedrenges chanceulighed

 • Svejgaard, Karin Løvenskjold (Principle researcher)
 • Iversen, Kjeld Sten (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  Projektet tager afsæt i, at der i dag er flere drenge end piger, der som 25-årige står uden kompetencegivende uddannelse, dette er fx påvist i Hutters, C m.fl. ”Drenge og piger på ungdomsuddannelserne” (2013). Drenge får gennemsnitligt dårligere karakterer end pigerne, færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse og på de videregående uddannelser er pigerne i flertal.
  Er drenge da rent faktisk udsat for chanceulighed? Det har vist sig, at der i det danske samfund er en risiko for, at drenge ikke opnår den samme grad af uddannelsesmæssige kompetencer som pigerne. Dette fremgår fx også af resultaterne af Undervisningsministeriets brug af profilmodellen Hvor stor en andel af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse (http://uvm.hugin55.net.unic.dk/statistik/tvaergaaende/profilmodel/data.htm?menuid=551040)

  Dette giver anledning til at undersøge, hvorfor der ikke er flere drenge, der afslutter en ungdomsuddannelse. Det er tydeligt, at drenge har, hvad man kunne kalde chanceulighed i uddannelsessystemet.

  Sigtet med projektet er at reducere drenges chanceulighed i uddannelsessystemet således, at målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60 % en videregående uddannelse kan opfyldes for både drenge og piger. Projektet er tilrettelagt som både et forskningsprojekt og et udviklingsprojekt.

  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/1431/12/15