Refleksiv praksislæring

Project Details

Description

UCN har i 2014 udarbejdet en fælles læringstilgang Refleksiv praksislæring.

Formålet med læringstilgangen er, at sende et klart signal til vores studerende og omverden om, hvad du får, hvis du som uddannelsessøgende vælger UCN som uddannelsessted, eller som virksomhed vælger en dimittend fra UCN. Læringstilgangen skal således bibringe en forventningsafstemning til vores studerende og omverdenen – og derigennem medvirke til at skabe en mere tydelig og klar profil for UCN.

En fælles faglig referenceramme
En fælles UCN læringstilgang bidrage til en fælles faglig referenceramme, fælles sprog, kultur og identitet på tværs af UCN’s uddannelser og efter-og videreuddannelsesområde. Gennem udviklingen af læringstilgangen skal UCN’s styrkefelter skærpes og fremstå som en fælles bevidst kompetence der vil blive oplevet af den studerende, principielt uafhængig af, hvilken uddannelse man går på.
Læringstilgangen er udviklet og skal vedvarende udvikles med afsæt i organisationens gode erfaringer med læring og didaktik og inddrage relevant forskning og viden om læring. Det er vigtigt, at der bygges videre på nuværende styrker og udvises mod til at tænke nyt, det gælder både indholdsmæssigt og i den løbende udviklingsproces. UCN skal, som Danmarks fagligt bredest funderede professionshøjskole, udvise handlekraft på området, gå foran og være de første i Danmark, der definerer sig ud fra en unik læringstilgang.

Indsatsområder
Der er fra 2014 udvalgt fire indsatsområder, som på forskellig vis understøtter Refleksiv praksislæring.

De fire indsatsområder er:

· Kompetenceudvikling
· Læringsaktiviteter
· Forskning
· Kommunikation

Porteføljelederen for UCN læringstilgang har nedsat en projektgruppe, som skal beskrive og konkretisere forslag til fælles aktiviteter indenfor de fire indsatsområder. Der er tale om en række forskellige aktiviteter, som kan indgå i uddannelsernes og områdernes arbejde med at omsætte læringstilgangen til konkrete handlinger, samt aktiviteter som retter sig imod vores studerende og eksterne samarbejdspartnere. Projektgruppen har nedsat fire arbejdsgrupper som er ansvarlig for fremdriften i de fire indsatsområder.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1301/01/18

Keywords

  • learning, educational science and teaching