Refleksiv praksislæring, fra PBL til RPL

Project Details

Description

Projektet “Refleksiv praksislæring - fra PBL til RPL” har til formål at arbejde med pædagogiske og faglige udfordringer på bygningskonstruktøruddannelsen og ACTM.

Projektet er baseret på en overordnet tredeling bestående af progressionsarbejde, lektorkvalificeringer samt forsk-ning og udvikling. Herved bygges der bro mellem udviklings-opgaver der knytter sig til uddannelsen og så en pædagogisk kompetenceudvikling for de indvolverede undervisere.

Dette sker primært ved at projektet løftes ind i en forskning og udviklings ramme sådan at der sættes fokus ny indarbej-delsen af ny viden inden for det pædagogiske felt.

BK / ACTM uddannelsen har været gennem en række massive forandringer i forhold til struktur, organisering, akkreditering samt ny fagligt indhold, hvilket har sat uddannelsesudviklingen på standby. Derfor er der nu en udfordring i at få alle de nye ender til at nå sammen og herved skabe et sammenhængende fagligt og pædagogisk uddannelsesflow.

Projektet her derfor fået betegnelsen “Refleksiv praksislæring - fra PBL til RPL” fordi der er behov for at se på praksis med nye briller. Antallet af udfordinger skaber en kompleksitetsgrad hvor de hidtige svar og pædagogiske modeller ikke længere er tilstrækkelig. Dertil kommer, at forskningen inden for det pædagogiske felt har en masse nyt at byde på i forhold til udviklingen af nye svar på de udfordringer der skabes af den generelle samfundsudvikling, eksempelvis en ny ungdomskultur med helt anderledes karakterisktika. Projektet lægger derfor op til en grundig undersøgelsesfase hvorefter strategiske handleplaner kan udarbejdes - her med afsæt i undersøgelsens resultater og anbefalinger.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1501/01/18

Keywords

  • learning