Refleksiv praksislæring - indsatsområde Forskning 1

Project Details

Description

Dette projekt fortsætter som: 'Refleksiv praksislæring - indsatsområde Forskning 2'

Sigtepunktet er, at Refleksiv praksislæring bliver et aktiv for professionsstuderende, -undervisere og -udøvere til at lære af, udvikle, forbedre og forandre praksis – en praksis både i professionerne og i professionsuddannelserne.

I fase 1 i forskning i Refleksiv praksislæring har vi realiseret følgende:
1. Udviklet og skrevet adskillige forskningsgodkendte og blind peer-reviewede artikler om Refleksiv praksislæring

2. Ansat mindst en Ph.d. med fokus på forskning i Refleksiv praksislæring

3. Etableret fire forskningsgrupper der alle arbejder med forskning i Refleksiv praksislæring og afledte temaer som vidensformer, dannelse, laoboratorier/eksperimentarier samt it og læring

4. Forberedt bidrag til indlæg til tværgående national konference for hele UC-sektoren i Danmark i 2018

5. Lavet videointerviews med professorer og docenter om forskning i Refleksiv praksislæring og afledte forskningstemaer som kreativitet, narrativitet, mesterlære og bæredygtighed

6. Redigeret og bidraget til tværfaglig bog om bachelorprojekter inden for det pædagogiske område (en pendant til bogen bachelorprojekter inden for det sundhedsvidenskabelige område). En bog om videnskabelige undersøgelsesmetoder.

7. Etableret invitationer på tværs af uddannelserne gennem studielederne og på tværs af forskningsprogrammerne gennem docenterne og forskningschefen for UCN.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1401/12/16

Keywords

  • case studies