Project Details

Description

I projektet skabes ny musik og sange med udgangspunkt i børns spontansang. Pædagogstuderende optager med mobiltelefoner børns spontansang og med udgangspunkt i disse optagelser komponeres børnesange. På denne måde kan projektet forstås som en slags opdateret udgave af den danske reformpædagog Astrid Gøssels epokegørende arbejde med at skabe musik sammen med børn. En sang, der fx er komponeret i projektet "reformpædagogik og mobiltelefoner" er "traktor-sangen", som i dag synges i en del daginstitutioner.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/0601/10/11

Keywords

  • children and youth
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.