ReGEN: On-site regenerering af pesticid-mættede aktive kulfiltre ved danske vandværker

Project Details

Description

Stigende fund af pesticidrester i grundvandet er en kendsgerning, som udfordrer den fremtidige drikkevandsforsyning. N,N-dimethylsulfamid (DMS) er konstateret i ca. 33% af de danske vandforsyningsboringer, hvilket tvinger vandværkerne til at etablere aktive kulfiltre som videregående vandbehandling. Desværre mætter DMS ekstremt hurtigt aktive kulfiltre, hvilket medfører flere årlige udskiftninger af kullet.

Projektets formål er at identificere og verificere de kemiske processer, deres orden og intensivitet, hvilke bliver grundelementer i den nye ReGEN-teknologi til on-site regenerering af pesticid-mættet kul på vandværkerne. Den færdigudviklede ReGEN-teknologi forventes at styres online via sensorer og software.
Short titleReGEN
StatusActive
Effective start/end date02/01/2301/09/24

Collaborative partners

 • Hjørring Vandselskab (lead)
 • Frederiksberg Forsyning
 • SAMN Forsyning
 • VIA University College
 • Teknologisk Institut

Keywords

 • construction, environment and energy
 • activated carbon filters
 • pesticides
 • water quality
 • biofilter
 • water treatment