Relationel koordinering i et ortopædkirurgisk operationsteam; en undersøgelse af sammenhængen imellem tværfagligt teamsamarbejde og patientsikkerhedskultur: ph.d. projekt

Project Details

Description

Et flerfaset mixed metode studie (ph.d. projekt) med fokus på tværfagligt samarbejde i en kompleks sundhedsfaglig kontekst. Studie 1 er et eksplorerende etnografisk studie, hvor kommunikation, relationer og patient sikkerheds kultur i en operationsafdeling undersøges. Studie 2 er et interventionsstudie, hvor interventioner implementeres, følges og evalueres. Studie 3 er et effektstudie, hvor samarbejde og sikkerhedskultur sammenholdes.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1325/09/18

Collaborative partners

  • (lead)
  • Aarhus Univeristy Hospital (Project partner)
  • Aalborg University (Project partner)

Keywords

  • management, organizational development and innovation
  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.