Revitalisering af barndomspædagogikken

Project Details

Description

Forskningsprojektet ”Revitalisering af barndomspædagogikken” søger at fundere, nuancere og nyfortolke et pædagogisk fagsprog, som kan medvirke til at begribe barndomspædagogik i dag med blik for pædagogprofessionen og daginstitutionens traditioner.

Pædagoger, pædagogstuderende og undervisere på pædagoguddannelsen mødes i professionscirkler, hvor vi sammen læser og drøfter tekster fra den danske børnehavepædagogiske tradition, bl.a. af Hedevig Bagger, Anna Wulf, Sofie Rifbjerg, Anne Marie Nørvig og Kirsten Sigsgaard. I mødet mellem tekster fra den barndomspædagogiske vugge i og pædagoger, undervisere, ledere og studerendes viden og erfaringer, undersøges og drøftes hvad barndomspædagogik i grunden er for et fænomen og en praksis og hvad det er for traditioner og værdier pædagogikken hviler på, fornyer og nyfortolker. Professionscirklernes deltagere er således medundersøgere og udviklere af et barndomspædagogisk sprog. Der deltager i alt otte daginstitutionspædagoger, fire ledere af daginstitutioner, otte pædagogstuderende og otte undervisere fra pædagoguddannelserne som medforskere i projektet og det er samtalerne mellem aktørerne, om teori og praksis, som er projektets hovedinteresse.
Forskningsprojektet er støttet af BUPL’s forskningspulje og foregår som et samarbejde mellem UC Syd og UCL under ledelse af docent Line Togsverd og docent Christina Haandbæk Schmidt.

Key findings

nye begreber og forståelser af barndomspædagogikken tradition, værdier, praksisser
StatusActive
Effective start/end date03/01/2230/06/23

Keywords

  • education, professions and jobs