Risikofyldt leg i dagtilbud

  Project Details

  Description

  Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan arbejdet med risikofyldt leg i et kropsligt perspektiv kan ses som pædagogisk grundlag i relation til motorik. Der er stort fokus på motorisk træning i dagtilbud, men for at få en god motorik, kræver det at børn tør kaste sig ud i kropslige udfordringer. Sammenhæng mellem risikofyldte lege (RFL) og motorik er dermed i fokus.

  Fokus vil være på, hvordan de professionelle kan arbejde med at fastsætte mål, planlægge, igangsætte, dokumentere og evaluere RFL-aktiviteter med kroppen som udgangspunkt for at styrke institutionens bevægelseskultur gennem professionsfaglige kompetencer.

  Projektets forskningsspørgsmål:
  Hvilke professionsfaglige kompetencer udfordres af pædagoger i netværket ’Krop og dannelse’ i udviklingen af institutionens bevægelseskultur i uderummet med fokus på risikofyldte lege og motorik?

  Vi undersøger en række daginstitutioners arbejde med mod, risikofyldt leg og kamp som led i deres deltagelse i netværket ’Krop og dannelse’.

  Netværket er oprettet på baggrund af PD i Krop og dannelse.

  Projektet undersøger dermed også, hvordan viden og færdigheder bringes videre fra PD til praksis.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/1731/01/19

  Keywords

  • children and youth