Project Details

Description

Udvikling af en markant profil på vejledningsområdet.

Udvikling af kultur for intern kompetenceudvikling, kapacitetsopbygning og samarbejde.

Layman's description

Gennem workshops og kollegial supervision i grupper udvikler vi vejlednings- og samarbejdskompetence.
StatusActive
Effective start/end date08/08/17 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.