Robotteknologi og datalogning i matematik- og naturfagsundervisning i folkeskolen

Project Details

Description

Formålet med projektet er at undersøge hvorvidt et didaktisk design, med brug af læremidlerne robotteknologi og datalogning, kan facilitere lærer-studerende og folkeskolekoleelevers komtetenceudvikling i matematik og naturfag.
Forskningsspørgsmål:
Hvilke potentialer for udvikling af lærerstuderendes og elevers matemati-ske og naturfaglige kompentecer rummmer kombinationen af robottekno-logi og datalogning som læremiddel?
Hvoledes kan der udvikles didaktiske designs, som understøtter de fundne potentialer?

Key findings

Vores mål er:
• at opnå viden om didaktiske potentialer ved den nye mulighed for kombinering af robotteknologi og datalogning
• at udvikle didaktiske designs, som færdige undervisningsforløb
• fremadrettet at anvende den opnåede viden i læreruddannelsens ma-tematik- og naturfags, og praktikmoduler
• at bidrage til tværprofessionelt samarbejde med lokale folkeskoler
• at udbrede den nye viden gennem artikler i faglige blade samt på re-levante konferencer
StatusFinished
Effective start/end date28/01/1931/01/20

Collaborative partners

  • CFU-Nord (lead)
  • Kabooki - LEGO wear