Project Details

Description

To introduce new pedagogical standards in the Romanian early education system with the intention of breaking negative social heritage and improve the quality of vulnerable children’s life perspectives.

Layman's description

Akronymet Rodawell dækker over Romanian Danish Wellbeing. Projektet er et samarbejde mellem Universitetet I Bukarest (UB) og VIA University College. Det handler kort og godt om at højne trivsel i Rumænske børnehaver og skoler. Omdrejningspunktet for dette er etablering af et trivselscenter midt i smukke omgivelser i botanisk have i Bukarest. Herfra kan der i fremtiden forskes i trivsel. Derudover får rumænske pædagoger, lærere og ledere muligheden for eftervidereuddannelse eller rådgivning i forhold til trivsel.
I over to år har VIA budt ind med ekspertise fra pædagog- og lærerprofessionen, og sammen med et team fra UB har vi defineret trivselsbegrebet, kortlagt hvordan trivsel manifesterer sig, når dansk og rumænsk pædagogik mødes, og ikke mindst planlagt og udført træning i udvalgte institutioner. Det kræver empati fra begge sider for at finde en model, der kan bruges i Rumænien, og som samtidig er tro mod den danske pædagogiske tilgang. Det er ikke simpelt og en af metaerfaringerne fra dette projekt er netop opmærksomhed på, hvordan man opnår en fælles forståelse. Dette er meget vigtigt for at sikre bæredygtigheden af de værdier, vi bærer med fra dansk side. Her er det også afgørende, at de mennesker VIAs dygtige undervisere træner ikke blot forstår, hvad vi gør, men også hvorfor vi gør, som vi gør. Det gælder både medarbejdere og ikke mindst ledelsen i de pilotinstitutioner, vi samarbejder med.

Key findings

At etablere et uddannelses-/Forskningscenter for trivsel i bygningen i den botaniske have, Bukarest
At tilbyde målrettede uddannelsesprogrammer for at sikre, at lærere og andre praktikere erhverver de evner og den viden, der kræves for at arbejde i uddannelsesenheder med dårligt stillede/udsatte børn
At fremstille undervisningsmaterialer og retningslinjer (håndbogen), der skal anvendes i uddannelsesprogrammer
At udarbejde og støtte uddannelses handlingsplaner for de enkelte institutioner i samarbejde med ledere og personale på grundlag af analyser og screening, der især er foretaget for hver enkelt institution
At udarbejde og indføre nye uddannelsesstandarder for børnehave og grundskoleniveau i samarbejde med relevante ministerier og andre nationale myndigheder og at fremlægge relevante beviser for forbedring af førskoleundervisning
Short titleRoDaWell
AcronymRoDaWell
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1629/01/19

Collaborative partners

  • UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.