Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle tilrettelæggelsesformer/studieaktiviteter målrettet studiestart, der 1) tager afsæt i RPL og 2) har til formål at introducere nye studerende til RPL.
Studieaktiviteterne forventes at have et omfang svarende til f.eks. en halv til en hel dag og kan afvikles på et passende tidspunkt inden for de studerendes første tid på studiet, f.eks. i forbindelse med en hyttetur, på campus eller i erhvervet/professionen. Der opfordres til, at aktiviteterne tilrettelægges på en måde, hvor de nye studerende får mulighed for at ”gøre” RPL fremfor blot at ”høre om” RPL.
Aktiviteterne forventes at have et lokalt præg, der tager afsæt i den enkelte uddannelse og det erhverv/den profession, der uddannes til.
De udviklede studieaktiviteter beskrives af projektdeltagerne og samles i et inspirationskatalog til formidling i UCN, der giver inspiration og ideer til, hvordan man kan arbejde med RPL i studiestarten.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/20