Rural Architecture in La Puebla de San Miquel

  • Thomsen, Knud Bo Riisbjerg (Co-researcher)
  • Toft, Erik (Co-researcher)
  • Olesen, Ole Sand (Co-researcher)
  • Ochoa, Esther Valiente (Principle researcher)

Project Details

Description

Publikation om original arkitektur i landistrikterne, specifikt i et område i Valencia-regionen i Spanien. Publikationen er udviklet på baggrund af en international workshop mellem Universidad Politecnica de Valencia og VIA University College, BK-uddannelsen, Horsens.
StatusFinished
Effective start/end date02/02/0931/12/12

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • University Polytechnic of Valencia (Project partner)

Keywords

  • architecture
  • sustainability

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.