Sæt entreprenørskab i spil med gamification - udvikling af spillet "Idémaster" som et redskab i idéudviklingsfasen i et tværprofessionel forløb på Sundhedsuddannelserne på Selma Lagerløftsvej med fokus på IPLS og innovation.

Project Details

Description

Bredt har formålet med projektet været at koble gaming og entreprenørskab sammen i udvikling af et undervisningsdesign/ forløb, da der ses et overlap i de kompetencer, der trænes, ligesom vi ser det som en mulighed for at øge motivation i undervisningen.
Undervisningsdesignet/ forløbet der skal udvikles og skal kobles op på noget fagligt, da vi ser det som en anledning til at udbrede didaktikken på UCN. Undervisere i projektet skulle selv være medskabere af projektet i forhold til hvilken faglighed, der skal indgå.
Sundhedsuddannelserne har haft fokus på et spil der - på det tværprofessionelle forløb på 3. og 4 semester for sundhedsuddannelserne på Selma lagerløfts vej, hvor hovedtemaerne er det tværprofessionelle samarbejde og innovation - kan fastholde studerende i idéudviklingsfasen samtidig med det skal give meningsfulde processer i denne fase for studerende. Desuden skal det virke som et redskab for adjunkter og lektorer, der underviser - således at både undervisere med kendskab til innovation og undervisere, der ikke har kendskab til innovation skan være facilitatorer i processen. I forløbet deltager ca 265 studerende fordelt på 35 grupper og 5 spor. Der er 10 undervisere fordelt over de 6 sundhedsuddannelser.

Key findings

Foreløbige resultater: Spillet "Idémaster" har været afprøver 2 gange på de 35 grupper. Det har vist sig at det fastholder studerende i processen og at flere dele af idéudviklingsfasen giver mere mening. Faciliteringen af ideudviklingsfasen for underviserne støttes desuden af spillet, som er delt op i flere trin. Der er dog også specielt et trin i spillet, som skal videreudvikles på, da det bliver for langtrukket og der bliver for mange processuelle gentagelser.
Short titleIdémaster - et idéudviklingsspil
StatusFinished
Effective start/end date08/08/2230/06/23

Collaborative partners

  • Fonden for Entreprenørskab - Nordjylland (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching