Project Details

Description

Med den styrkede pædagogiske læreplan fulgte nationale midler til ud-dannelse af faglige ledere og faglige fyrtårne. Se evt. beskrivelse af læ-ringsdagene her: https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/aftalen-om-staerke-dagtilbud/ansoegningspuljer-og-forsoeg/kompetenceloeft-paa-dagtilbudsomraadet

Rolle som fagligt fyrtårn er defineret af seks relativt omfattende læringsmål – se ovenstående link. I læringsmålene optræder begreber, der peger på, at det faglige fyrtårn skal opnå viden, indsigt, færdigheder, skal kunne oversætte, forankre, spotte, omsætte og skabe relevante forstyrrelse i samarbejde med ledelse, kolleger og forældre – og alt dette skal føre til en forbedring af praksis, så de pædagogiske læringsmiljøer er af høj kvalitet, funderet i en evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber.
De faglige fyrtårne får en faglig ledelsesfunktion og skal både kunne kommunikere et indhold, være rollemodeller i den pædagogiske praksis, facilitere sparring, sætte processer i gang – og samarbejde bredt herom. Projektet undersøger, hvordan det finder sted i samarbejdet mellem leder og fagligt fyrtårn
Short titleSamarbejde mellem ledere og faglige fyrtårne
StatusActive
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Keywords

  • children and youth
  • management, organizational development and innovation