Samarbejde mellem Politiken og Grafisk Fortælling/VIA UC

Project Details

Description

Hvad betyder illustration i en online verden? Hvordan kan skrevet journalistik og visuelle virkemidler interagere på nye måder, så der opstår nye hybridformer, der i særlig grad er oplagte til online publicering? Det er spørgsmål som disse, som partnerne ønsker at undersøge og udvikle på. Samarbejdets første planlagte aktivitet er afprøvende illustrationsworkshop, hvor journalister og illustratorer mødes om at skabe nye former for visuel journalistik.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/12/19

Keywords

  • digital media
  • professional bachelor programmes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.