Samarbejde om småbørn

  Project Details

  Description

  samarbejde og konflikter om småbørns hverdagsliv på tværs af daginstitution og familie

  Layman's description

  Projektet undersøger forældre og pædagoger samarbejde om småbørns hverdagsliv på tværs af vuggestue og hjem med særligt fokus på forældres perspektiver.
  Short titleSamarbejde om småbørn
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1801/01/22

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.