Samarbejde om udvikling i læreruddannelsens naturfagsundervisning med fokus på den dobbelt-didaktiske dimension (NAFA følgeforskning)

  • Nielsen, Birgitte Lund (Principle researcher)
  • Dolin, Jens (Principle researcher)
  • Johannsen, Bjørn Friis (Principle researcher)
  • Illemann Petersen, Niels Anders (Principle researcher)
  • Auning, Claus (Principle researcher)
  • Hansen, Dorrit (Principle researcher)
  • Rahbek Thyssen, Maiken (Principle researcher)
  • Krarup, Marie-Louise (Principle researcher)

Project Details

Description

Følgeforskningsprojekt i ramme af læreruddannelsesindsatsen i det storskala nationale initiativ NAFA (https://nafa.nu) Læreruddannelsesindsatsens. Forskningen følger arbejdet i NAFAs professionelle læringsfællesskaber (PLF) med de to første temaer (2022-24) hhv. TEMA 1 om ”Den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence” og TEMA 2 om "Evaluering i et dobbeltdidaktisk perspektiv".

Formålet er at undersøge PLF’ernes potentiale for bevidst og systematisk at styrke den dobbelte didaktiske dimension med fokus på, hvordan lærerstuderende undervises til at undervise med dannelse og kompetencer og på hvordan der kan udvikles og undersøges evalueringstilgange med dette perspektiv (se nærmere i projektbeskrivelser og bilag)

Forskningsspørgsmål
RQ1: Hvordan organiseres og iværksættes PLF-arbejdet lokalt – indenfor ramme af NAFAs tema 1 og 2 – og med hvilke refleksioner og begrundelser fra de naturfaglige læreruddannere?
RQ2: Hvilken betydning får PLF-arbejdet for:
a)Samarbejds-, udviklings- og undervisningspraksisser i naturfaglig læreruddannelse?
b)Læreruddannernes professionelle udbytte og professionelle agency?
c)De lærerstuderende: Hvordan inddrages og positioneres de, og hvilke typer af udbytter og udfordringer fremhæver de?
StatusActive
Effective start/end date01/03/2231/12/24

Keywords

  • schools, courses and institutions