Project Details

Description

I projektet vil vi i samarbejde med lærere, elever, kunstnere og animatorer udvikle alternative didaktiske metoder og undervisningsressourcer til grundskolens (dansk)fag gennem arbejdet med filmsprog, tegning og animationsfilm ​

Vi vil undersøge, hvordan der via kreative læreprocesser kan arbejdes med visuelle frembringelser, der udfordrer forestillingsevnen, i målet om større kommunikationskompetencer (herunder sprogforståelse) hos eleverne og øgede deltagelsesmuligheder ​
Vi vil udvikle rammer for inkluderende faglige fællesskaber​.

’Same, same but different’ har fået midler fra Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje til de kreativ-æstetiske og kunstfaglige processer og aktiviteter, mens DFI giver støtte til kvalitetssikring, formidling og implementering af projektets udarbejdede undervisnings- og læringsmaterialer. ​
TAW og LIT (VIA) har desuden medfinansieret dele af pilotprojektet ​

Projektet har desuden fået tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodnings-midler til undervisning 2022 – puljen til digitale materialer, red-skaber, aktiviteter og forløb til brug i og udvikling af undervisning
Short titleAnimationsprojekt
StatusActive
Effective start/end date01/06/2201/07/24

Collaborative partners

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • aesthetics, design and media