Samlæst uddannelse med profil i socialt arbejde og socialpædagogik

Project Details

Description

PÅ UCCs campus i Hillerød udbydes en særlig toning af hhv. Metropols socialrådgiveruddannelse og UCCs pædagoguddannelse, hvor socialrådgiverstuderende og pædagogstuderende læser en del af uddannelsen sammen. Disse samlæste forløb skal uddanne de studerende til på kvalificeret vis at kunne indgå i samarbejde efter endt uddannelse særligt i sager og forløb med udsatte borgere. For at kunne skabe helhedsorienterede løsninger for borgeren og undgå at denne bliver kastebold mellem forskellige tilbud, faggrupper, afdelinger etc., er det vigtigt at professionelle oparbejder og løbende videreudvikler en forståelse af deres opgave i forhold til andre professioner.
Uddannelsen er blevet udbudt siden efteråret 2012 og derfor stadig under udvikling.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1201/08/15

Keywords

  • cooperation
  • professional bachelor programmes
  • socially endangered people