Samlivet med prostatakræft og senfølger

 • Rud, Kirsten (Co-researcher)
 • Jacobsen, Henrik (Co-researcher)
 • Evron, Lotte (Principle researcher)
 • Wind, Gitte (Principle researcher)
 • Just, Lene (Principle researcher)

  Project Details

  Description

  Mænd i behandling for prostatakræft får ofte senfølger, der påvirker deres eget og partnerens hverdagsliv og samliv i negativ retning. Forskning viser, at patienters og pårørendes fortællinger om livet med kronisk sygdom kan hjælpe sundhedspersonalet med at forbedre behandlingsforløb og derved forbedre hverdagslivet for patienter og pårørende. Formålet er at skabe ny viden, om at leve med senfølger efter fjernelse af prostata, der kan bidrage til forbedring af hverdagslivet, relationen og samlivet for par i behandling for prostatakræft. Ud fra et narrativt perspektiv med interviews og observationer undersøger dette projekt hverdagslivet og samlivet hos otte mænd og deres kvindelige partnere før, under og efter et pakkeforløb for prostatakræft, hvor manden har fået fjernet prostata. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol og Urologisk afdeling, Herlev Hospital.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/1601/11/18

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Herlev Hospital (Project partner)

  Keywords

  • cancer patients

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.