Project Details

Description

Projektet sigter mod at udvikle kvaliteten i sprogmiljøet i to øst- og midtjyske vuggestuer i et tæt samarbejde mellem vuggestuepædagoger og tilknyttede VIA-konsulenter. Udgangspunktet er de medvirkende pædagogers egne forståelser af og erfaringer med kvalitet i sprogarbejdet, som suppleres med indsigter fra strukturerede ITERS-3 observationer foretaget af VIA-konsulenterne. Pædagoger og VIA-konsulenter foretager en fælles analyse af begge typer ’kvalitetsdata’, og denne analyse danner afsæt for lokale udviklingsforløb i de to vuggestuer. Her fastlægger pædagogerne i hver af vuggestuerne med sparring fra de tilknyttede VIA-konsulenter et lokalt fokus og planlægger, gennemfører og evaluerer et aktionslæringsbaseret udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle kvaliteten i vuggestuens sprogmiljø. Projektet afsluttes med lokale vidensdelingsarrangementer i de to vuggestuer og et regionalt inspirationsarrangement i BUPL-regi.
StatusActive
Effective start/end date01/11/2001/06/22

Keywords

  • children and youth