Sammenhæng mellem feedback og studieintensitet

  Project Details

  Description

  Afsøgning og udvikling af feedbackformer i pædagoguddannelsen, UCC
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/1701/02/18

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.