Samskabelse 360°

Project Details

Description

Projektet Samskabelse 360° omhandler metodeudvikling af samskabelse indenfor det pædagogiske område voksne med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse.

Projektet tager afsæt i et tidligere projekt af samme navn, og har dels til det formål at analysere allerede indsamlede data, for at generere viden om samskabelsesprocesser på området. Dels har projektet også det formål at følgeforske ift. de allerede etablerede netværk og etablere ny samskabelsesaktiviteter.

Key findings

Projektets forventede resultater:
- Udvikling og evaluering af metoder til samskabelse på det pædagogiske område voksne med nedsat fysisk- og psykiskfunktionsevne
- Etablering af nye samskabelsesnetværk på området
- Viden om og erfaringer med facilitering af samskabelsesprocesser på området
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/19

Collaborative partners

  • Fonden Krobakken (Project partner)
  • University College of Nothern Denmark (Project partner) (lead)

Keywords

  • social work and social conditions
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs