Samskabelse 360°

  • Pedersen, Nina Wisbech (Co-researcher)
  • Iversen, Ann-Merete (Principle researcher)
  • Stubben, Thomas Waring (Principle researcher)

Project Details

Description

Konferencedag som var en del af FoU projektet Samskabelse 360°, der placerer sig i feltet mellem pædagogisk arbejde inden for voksenhandicapområdet og samskabelse som metode i velfærdsudvikling.
Baseret på fund fra indledende forskningsarbejde, der viste at borgerne oplevede at blive glemt i formelle møder, der omhandlede beslutninger om deres eget liv: "Jo flere professionelle der er, des mindre spændende er mødet". Derfor var det relevant at afprøve samskabelse som metode til at styrke borgerens stemme og skabe en fælles platform for kommunikationen til møder mellem kommunale aktører, fagprofessionelle, frivillige, pårørende og borgeren selv. Vi inviterede alle førnævnte aktører til en samskabelses-konference, hvor vi faciliterede mødet mellem dem. Vi havde fokus på at minimum halvdelen af deltagerne skulle være voksne mennesker med nedsat funktionsevne, for at vi kunne skabe en reel oplevelse af at borgene kom i fokus. Projektet er funderet i Forskningscenteret for Udsathed og Chancelighed, UCN og der arbejdes videre med de erfaringer og fund vi gjorde os til konferencen. Heri at borgeren blev styrket af dialog gennem samskabelse og de tog styringen sidst i processen - til stor overraskelse for de pædagoger der til dagligt beskæftigede sig med borgerne.
Iversen og Stubben har i 2018 udgivet en artikel baseret på fundende fra denne konference og deres FoU projekt.

Key findings

Borgerne fik udtrykt sig i langt højere grad, blandt mødet med fagfolk, kommune og frivillige organisationer. Det var en overraskelse for pædagogerne der kendte borgerne godt, at borgerne udtrykte sig i et stort forum af fremmede og at borgerne blev tydelige i deres beskrivelser af ønsker for eget liv gennem samskabende processer.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1731/01/18

Keywords

  • social work and social conditions