Samskabelsens systemiske mikroniveau: Multimodalitet & kapabiliteter som borger og brugerinddragende strategi

Project Details

Description

I projektet spørges der til, hvordan der kan etableres ligeværdige deltagerforudsætninger i processer, der vedrører borgerens liv og livsbetingelser. Der opereres med en hypotese om at multimodal kommunikation, samskabelse og kapabiliteter (Nussbaum, 2011) tilsammen udgør en optik på, samt en platform for praksisudvikling, der har potentiale i forhold til at skabe lige muligheder for deltagelse og dermed fremme borgeres medbestemmelse i eget liv.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2131/12/21

Collaborative partners

  • Fonden Krobakken
  • (lead)

Keywords

  • social work and social conditions