Project Details

Description

 I dette delprojekt 2 om Samskabte eksperimenter med kunst og æstetik i selvejende daginstitutioner, er der særligt fokus på, hvilke betydninger det kan have for børns deltagelsesmuligheder, når pædagoger og kunstner har intentioner om at samskabe pædagogiske forløb med, om og i kunst og æstetik.
Nærværende projekt undersøger, hvordan samarbejdet mellem pædagoger, kunstnere og 0-6 årige børn udfoldes i pædagogiske forløb med kunst og æstetik i fokus. Den didaktiske rammesætning og mål i det nationale børnekulturprojekt LegeKunst er skabelonen og opdraget for daginstitutionens ledelse, ansatte og kunstnere og kulturformidlere (LegeKunst 2019).
I LegeKunst er der formuleret mål om, at projekterne skal ske i samskabelse mellem pædagoger og kunstnere. Nærværende projekt er del 2 af 2 projekter om LegeKunst i selvejende daginstitutioner, og bidrager til at besvare forskningsspørgsmålet tilhørende del 2 i VIA’s forskning i LegeKunst med forskningsspørgsmålet: ”Hvordan udspilles intentionerne om samskabelse, når pædagoger, kunstnere og personale fra kulturinstitutioner i fællesskab vil inspirere til eksperimenter med kunst?” Udover første delprojekt om samskabte eksperimenter med kunst og æstetik (Nørgaard & Adamsen & Sander 2021) bygger nærværende projekt på viden, erfaringer og teorianvendelse fra forskergruppens tidligere forsknings-og udviklingsprojekt i LegeKunst (Nørgaard & Adamsen 2020) og (Larsen & Sander 2019).
Short titleSamskabelse i LegeKunst
StatusFinished
Effective start/end date15/08/2230/06/23

Collaborative partners

Keywords

  • children and youth