Science, Teknologi og Matematik Studio

Project Details

Description

Udviklingsprojekt etableret af Undervisningsministeriet i samarbejde med EVA i relation til skolereformen i 2014.
Udviklingsprojekterne skal primært danne grundlag for en idégenerering og erfaringsudveksling om omstillingen til en længere og mere varieret skoledag. Projekterne har således til formål at være til inspiration for alle kommuner og skolers omstilling fra starten af det nye skoleår. Afprøvelse af Science, teknologi og Matematik i kombination i folkeskolen
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1430/06/14

Collaborative partners

  • Silkeborg Kommune
  • Danmark Evalueringsinstitut (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.