Seksualitet og mennesker med nedsat funktionsevne

  Project Details

  Description

  Undersøgelse baseret på surveys blandt praktikere og undervisere.

  Layman's description

  Det var projektets intention at undersøge, om der var tegn på, at antagelsen om mangel på viden og kompetencer på seksualområdet, også kom til udtryk i respondenternes svar.19 ledere af specialpædagogiske tilbud i København har videreformidlet vores survey til deres medarbejdere - vi modtog 40 besvarelser. Vi analyserede herefter data fra professionen ud fra en kondensering af de tematikker, der kom til udtryk i besvarelserne i de kvalitative spørgsmål.
  Vi udsendte derfor en ny intern survey til 35 undervisere på UCC/KP på ”Køn, seksualitet og mangfoldighed” og ”Social- og specialspecialiseringen” på UCC/KP. Vi modtog 21 besvarelser på spørgsmål om deres fokus på ”Seksualitet og mennesker med nedsat funktionsevne”.

  Key findings

  Svarene på vores surveys viser, at det er en udfordring for hele området, at løse op for berøringsangsten med emnet, og at der er et stort behov for mere uddannelse og videreuddannelse.
  Short titleSeksualitet og mennesker med nedsat funktionsevne
  StatusFinished
  Effective start/end date02/01/1730/06/17

  Keywords

  • special needs education
  • sexuality

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.