Sektorsatsning: Studiegrupper i lærer- og pædagoguddannelse i Danmark

  • Rosenkjær-Wind, Regitze (Principle researcher)
  • Rask, Lisbet (Principle researcher)
  • Dobel, Ea Maj (Principle researcher)
  • Hansen, Morten Birk (Principle researcher)
  • Nielsen, Bo Birk (Co-researcher)
  • Kastrup, Torben (Co-researcher)
  • Mølgaard, Hanna (Co-researcher)
  • Mølgaard, Dorthe Busk (Co-researcher)
  • Rask, Anne Katrine (Co-researcher)
  • Poulsgaard, Kirsten (Co-researcher)

Project Details

Description

I forbindelse med professionshøjskolerne 10 ambitioner for en bedre læreruddannelse, blev der i perioden 2018-2020 i LLN-regi nedsat en gruppe med repræsentanter fra alle læreruddannelser i Danmark – samt en repræsentant for pædagoguddannelsen i UCL.
Dette tog afsæt i ønsket om en mere fælles, national strategi for læreruddannelsernes arbejde med de studerendes fastholdelse, studieintensitet og samarbejdspraksis. Gruppens afsæt i de 10 ambitioner har lagt sig i særlig grad op ad ambitionerne 2, 3, 6 og 10. Ud over dette afsæt, har gruppen haft en opgave med at involvere kategorierne i den samlede studieaktivitetsmodel.
Professionshøjskolerne har længe haft et ønske om at fremme de studerendes arbejdsindsats og sætte mere eksplicitte rammer for studiegruppernes samarbejdspraksis. Rammer der medvirker til at udfordre og understøtte de studerendes faglige fordybelse.
Dette har ledt til et ønske om at professionalisere de studerendes samarbejdspraksis igennem hele uddannelsesforløbet. Deraf begrundelsen for at nedsætte denne nationale sektorgruppe.

Gruppen blev nedsat for en to-årig periode og gruppens opgave er det første år tog udgangspunkt i at afdække de indsatser, der havde været forankret lokalt på de seks professionshøjskoler i relation til studiegruppearbejde. På baggrund af denne afdækning udarbejdedes et inspirationskatalog, der på nuværende tidspunkt er tilgængelig for alle ansatte på alle professionshøjskoler. Gruppen udviklede i det første projektår endvidere forslag til kompetenceudvikling af undervisere. Endelig afholdte gruppen en workshop på den landsdækkende læreruddannelseskonference i foråret 2019. På baggrund af erfaringerne fra første projekt-år blev der i juni 2019 udarbejdet forslag til LLN til fælles strategi på sektorniveau for år to.
Projekt-år 2 arbejdedes der med lokale prøvehandlinger på alle professionshøjskoler og der blev med afsæt i disse afhold en national konference med workshops i februar 2020 på VIA i Aarhus. Gruppen afsluttede sit fælles arbejde i maj 2020, men det samlede projekt bliver afrapporteret til LLN i september 2020.

Key findings

Der er et ønske på tværs af UC'er om at etablere en mere gennemsigtig og professionel tilgang til studiegruppens samarbejdspraksis. Undervisere, ledelse og studerende ønsker, at der etableres en faglig og eksplicit tilgang til studiegruppens samarbejdspraksis.
Projektet arbejder i sit projektår 2 med at sætte prøvehandlinger igang. Disse prøvehandlinger er måder at "professionalisere studiegruppens samarbejdpraksis på". Der kan læses om disse i vedhæftede inspirationskatalog.
Short titleProfessionalisering af studiegruppens samarbejdspraksis
StatusFinished
Effective start/end date06/08/1826/06/20