Selvdefinerede aktivitetsproblemer blandt personer med mild stroke tre måneder efter udskrivelse

Project Details

Description

I Danmark rammes ca. 12.000 personer årligt af stroke, og omkring 110.000 lever med
følgerne. Studier har vist, at 60-70% af disse kan kategoriseres som mild stroke. Personer med
mild stroke er ofte i stand til at klare de fleste personlige aktiviteter selvstændigt, men kan
opleve udfordringer med mere komplekse aktiviteter - såsom arbejdsmæssige, sociale - eller
fritidsaktiviteter.

Efter indlæggelse udskrives de fleste til eget hjem, nogle med genoptræningsplan og andre
uden yderligere opfølgning. Den ergoterapeutiske praksis i den akutte fase er udfordret af, at
rammerne kan være begrænsende for, hvilke aktivitetsproblemer der identificeres - ligesom
mange skjulte udfordringer først viser sig efter udskrivelse.

Dette projekt har således til formål at identificere hvilke aktivitetsproblemer personer med mild
stroke oplever tre måneder efter udskrivelse - samt at bruge denne viden til at udvikle den
ergoterapeutiske praksis.

Projektet udføres i fire faser.
Fase 1: Udforskning af hvilke aktivitetsproblemer 100 personer med mild stroke oplever tre
måneder efter udskrivelse via spørgeskemaet Patient Specifik Funktionel Status (PFSF).
Fase 2: Planlægning af tiltag der kan understøtte den ergoterapeutiske praksis via
fremtidsværksted med ergoterapeuter ansat på afdelingen.
Fase 3: Implementering af tiltag ved brug af implementeringsmodellen i-PARIHS.
Fase 4: Evaluering af tiltag via fokusgruppeinterview med ergoterapeuter ansat på afdeling
StatusNot started
Effective start/end date01/09/2431/08/26

Collaborative partners

  • University of Southern Denmark
  • Odense University Hospital (lead)