SeSam - Vi SEr SAMmen på undervisning og læring

Project Details

Description

Udvikling af lærerprofessionen med elementer af supervision bliver i
mange sammenhænge anset som lovende. Pilotundersøgelsen går ud på
at forberede et RCT-studie af to varianter af videostøttet supervision i
grundskolen. Den ene variant (SeSam-LS) bygger på det japanske
Lektions-Studie format og den anden (SeSam-CLASS) bygger på det
amerikanske Classroom Assesment Scoring System (CLASS).
Selvom supervision ikke er ukendt i Danmark, har den ofte lidt under mindst to
iøjnefaldende svagheder: For det første en mangel på fælles systematik og for det andet et fælles veldefineret grundlag. Supervisionen har ofte været helt afhængig af den enkelte supervisor. Det er derfor oplagt at afprøve strukturerede og i højere grad ”ikke-lokale” supervisionsmetoder i Danmark, som nyder udbredelse og anerkendelse internationalt.
Det afgørende er imidlertid at afdække, hvordansådanne supervisionsmetoder kan
tilrettes en dansk undervisningskontekst og gennemføres med størst mulig
læringsudbytte for eleverne.
I projektet gennemgår deltagende lærere en halvårlig proces med to workshops og løbende samtale omkring deres egen undervisning.
Undervisningssekvenser optages på video, som bliver udgangspunkt for samtaler med en sparringspartner fra professionshøjskolen. Samtalen relaterer sig dermed til et fastholdt konkret eksempel på praksis.
Short titleSeSam
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1801/09/20

Collaborative partners

  • (lead)
  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.