Set med borgerens blik

Project Details

Description

At ændre patient tilgange for sundhedsprofessionelle i primær
sundhedssektor, når de får mulighed for at se og reflektere over
egen pleje og behandling af patienter set fra patientens perspektiv.
Derved skabes ny viden om : • Videokamerabrillers anvendelse som
dataindsamlingsmetode • Øget empowerment hos patienten
gennem ændring af ergoterapeuters, fysioterapeuters og
sygeplejerskers patienttilgang • Kvalitetsudvikling i terapi og pleje
Målet er således at give patient en medindflydelse til at mestre eget
liv, ligesom det tilstræbes at styrke samarbejdet mellem
sygeplejerskers og terapeuters arbejde hos den konkrete patient .
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1401/03/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aarhus Kommune (Project partner)
  • Aarhus Univeristy Hospital (Project partner)

Keywords

  • research methodology
  • patients