Shared responsibility

Project Details

Description

To-årigt udviklingsprojekt, hvor formålet er, at invitere praksis til et samarbejde omkring aktuelle videns huller/problemstillinger indenfor ergoterapifaget. På baggrund af aktuelle videns huller/problemstillinger er tanken, at der med projektet kan etableres bachelorprojekter med udgangspunkt i uddannelsens forskningsstrategi samtidig med, at der generes viden med relevans for praksis.

Med projektet igangsættes således et projekt som understøtter forskning, der er etableret på baggrund af translationelle processer, hvorved der skabes et naturligt og nært samspil mellem praksis og forskning. Projektet støtter således op omkring strategi for forskning og udvikling på ergoterapeutuddannelsen ved UCN, hvor uddannelsen og praksis i forskellig grad og med forskelligt formål samarbejder omkring forsknings- og udviklingsprojekter mht. anvendelse, omsætning og publicering af ny viden.
Endvidere biddrager projektet til UCN´s strategi om at skabe værdi sammen med omverdenen, skabe forandringer sammen og skabe et engagerende og levende studiemiljø.
En anden vigtig pointe med projektet er, at UCN/Uddannelsen på denne måde også er med til at løfte praksis og etablere et meningsfuldt samarbejde, hvilket er i tråd med aftalen med ministeriet/UC’ernes forpligtelse.
StatusFinished
Effective start/end date02/01/1731/01/18

Keywords

  • occupational therapy