Skab dig en entreprenøriel lærerprofil

Project Details

Description

Projektet består i at udvikle en toning af læreruddannelsen for arbejdet med teknologiforståelse og entreprenørskab. Med udgangspunkt i en 'klynge' af tre hold studerende på første årgang af læreruddannelsen, tager projektet form dels som en del af undervisningen i det obligatoriske modul ' lærer i skolen' og dels i workshops i VIAs studentervæksthus.
Det tages i undervisningen udgangspunkt i en forståelse af vigtigheden for, at der kommer lærere ud i skolen, der har kompetencer inden for teknologiforståelse og entreprenørskab. Som et fælles element i teknologiforståelse og entreprenørskab, arbejder de studerende i klyngen med værdiskabelse og elevcentreret undervisning. Samtidig er der fokus på at skabe værdi med digitale teknologier som en vej til bedre at forstå de værdier, der er indlejrede i sådanne digitale teknologier. I projektet "SKAB! dig en entreprenøriel lærerprofil” er der særligt fokus på, at de studerende får øje på sig selv som et "entreprenørielt potentiale".
StatusFinished
Effective start/end date01/04/2001/04/21

Collaborative partners

  • N. Kochs Skole (lead)

Keywords

  • education, professions and jobs