Skadesreducerende indsatser til stofbrugere i Danmark: Kortlægning og policy processer

Project Details

Description

I Danmark er det muligt for kommuner at tilbyde skadesreducerende tiltag til borgere med et problematisk stofbrug. Men hvordan ser det ud i landets 98 kommuner?

Projektet kortlægger og skaber overblik over de skadesreducerende tiltag, som danske kommuner tilbyder, som fx heroinbehandling, sprøjtebytteordning, stofindtagelsesrum, væresteder eller uddeling af Naloxon (medicin mod overdosis).

Derudover undersøges, hvordan lokalpolitiske prioriteringer fører til om bestemte skadesreducerende initiativer tilbydes i en kommune eller ej. Forskningen har primært fokuseret på national skadesreduktionspolitik, og/eller hvordan skadesreduktion er udbredt i de store byer, som København og Aarhus. Med dette projekt flyttes fokus til andre og mindre kommuner i Danmark. Projektet bidrager dermed med ny viden om, hvordan skadesreducerende tilbud og skadesreduktionspolitik ser ud på lokalt plan.

Projektet gennemføres med en spørgeskemaundersøgelse blandt nøglepersoner i alle kommuner i Danmark, kvalitative interviews med forskellige interessenter i tre udvalgte kommuner og kvalitative interviews med borgere med et problematisk brug af stoffer, der benytter sig af disse skadesreducerende indsatser.

Projektet er et samarbejde mellem Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Forskningscenter for social udsathed, VIA University College. Projektet udføres fra september 2021 til august 2025.

Baggrund: Skadesreduktion og skadesreducerende indsatser kom på den politiske dagsorden i Danmark allerede i 1980’erne, da det daværende Alkohol- og Narkotikaråd begyndte at tale om, at målet for mennesker i behandling for stofmisbrug også kunne være at reducere deres forbrug og risiko for at blive skadet af stofbruget - og ikke kun helt at stoppe med at bruge stoffer. Det førte til udrulning af substitutionsbehandling, etablering af sprøjtebytteordninger, lavtærskeltilbud og opsøgende arbejde blandt mennesker med et problematisk forbrug af illegale rusmidler. Selvom Danmark var tidligt i gang med skadesreduktion, var det ikke alle former for skadesreducerende indsatser, som blev implementeret. For eksempel var det først i 2012, at kommunerne fik mulighed for at etablere stofindtagelsesrum, mens andre europæiske lande gjorde dette allerede i 1990’erne.
StatusActive
Effective start/end date01/09/2131/08/25

Keywords

  • substance abusers