Project Details

Description

Skejby erhvervsområde har i løbet af få år samlet ca. 25.000 vidensmedarbejdere og studerende på et relativt lille geografisk område. Som uddannelsesinstitution med beliggenhed midt i dette område giver det unikke muligheder for at arbejde sammen med praksis om sundhedsfremme og forebyggelse.

Formålet med pilotprojektet var tilbage i efteråret 2012, at afdække om uddannelserne på VIA University College, Campus Aarhus N kunne håndtere de logistiske udfordringer i, at invitere medarbejdere fra om-kringliggende virksomheder til deltagelse i sundhedstilbud varetaget af de studerende, samt om medarbejderne havde lyst til at deltage i disse sundhedstilbud.
Det stod klart efter pilotprojektperioden i efteråret 2012, at det er muligt for uddannelserne at håndtere den logistiske opgave i samarbejdet, og at medarbejdernes har lyst til at deltage i de sundhedsfremmende tilbud på Campus Aarhus N.

Med Campus Aarhus N og dens sundhedsfaglige uddannelser centralt placeret i området, er det oplagt at fortsætte arbejdet ind i dette netværk. Uddannelserne på Campus Aarhus N kan med deres know how indenfor sundhedsfremme, volumen i forhold til studerende der kan deltage i arbejdet, og kompetencer indenfor forsknings- og udviklingsarbejde bidrage til arbejdet i netværket, med helt centrale ressourcer frem mod målsætningen om Skejby som ”verdens sundeste erhvervsområde”. Samtidig vil deltagelse i det sundhedsfremmende arbejde i netværket give uddannelserne unikke muligheder for at inddrage praksis i de studerendes curriculære og ekstracurriculære aktiviteter. Projektet søsættes nu imidlertid halvårligt med afvigende tilbud forår og efterår.

I løbet af 2014 har tilbuddende i projektet set således ud:
- Styrketræning - begyndere
- Styrketræning - avanceret
- Skitræning
- Løb (begydner og let øvede)
- Løbestilsanalyse
- Livsstilskursus
- Sportsernæring
- Motiverende Samtale
- Individuelt rygestopforløb
- Individuel kostvejledning
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/14

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Business Park Skejby (Project partner)

Keywords

  • promoting health
  • diet
  • movement
  • nutrition
  • lifestyle

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.