Skoleledelse med data, Videre med professionelle læringsfællesskaber

Project Details

Description

Læringsmål: Tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
• At kunne anvende data og dokumentation til at skabe afsæt for ledelsesmæssige beslutningsprocesser og arbejde systematisk med kvalitetsudvikling af skolens kerneydelser
Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
- At den studerende har opnået viden om og forståelse af:
• Data som empirisk viden og dokumentation i en bred, videnskabelig forståelse
Færdigheder
- At den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
•Vurdere forskellige datatyper i forhold til ledelse af skolens udvikling
•Analysere data, planlægge ledelsesindsatser affødt af data samt planlægge indsamling af relevant data som dokumentation for ledelsesindsatsen
Kompetence
- At den studerende kan:
• Arbejde systematisk med kvalitetsudvikling af skolens kerneydelser ved hjælp af en data-informeret ledelsespraksis
Diplommodulet er en del af A.P. Møller Projektet: Videre med Professionelle Læringsfællesskaber i samarbejde afdelingen UCL, Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler.
Skoleledere og ressourcepersoner er på konferencedage i projekttiden, før under og efter de enkelte studiedage og hver skole har tilknyttet en UCL konsulent i flg. kommuner: Vejle, Middelfart og Langeland.
På dette diplommodul deltager skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere og ledende pædagoger.
Arbejdsform: Med afsæt i læringsmålene i diplomstudiet og skolernes genstandsfelter, har deltagerne bl.a. arbejdet med at opnå data-litteracy vha teoretiske oplæg, refleksioner over praksis, bearbejdning og analyse af egne

Layman's description

Et skoleledermodul i diplomuddannelsen i ledelse, UCL

Key findings

En fin kobling til de igangværende genstandsfelter, der udvikles på de deltagende skoler i tæt samarbejde med projektets deltagere og projektansvarlige
Short titleSkoleledelse m. data
StatusFinished
Effective start/end date30/08/1930/10/19

Keywords

  • management, organizational development and innovation