Project Details

Description

Dette projekt finder inspiration i community center-tankegangen. Med udgangspunkt i "skolen som kraftcenter" har projektet til formål at styrke en helhedsorienteret indsats i relation til børnefamilier i socialt udsatte positioner.

Projektet trækker metodisk på design-based research og er optaget af at forbedre praksis gennem en designproces med fokus på at designe, forfine og teste en praksisnær løsning. Helt konkret vil projektet etablere et samarbejde mellem børn, forældre/bedsteforældre, fagprofessionelle, private erhvervsdrivende og frivillige, hvor igennem behov og løsninger for børnefamilier i et konkret lokalsamfund vil blive tilvejebragt. Dette med henblik på en senere afprøvning af løsningerne og evt. implementering.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1730/06/17

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Mariagerfjord Kommune (Project partner)

Keywords

  • schools, courses and institutions
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.