Skolesamarbejde i NAFA – med afledte effekter fra SNL

  • Nielsen, Birgitte Lund (Principle researcher)
  • Madsen, Christina Dahl (Principle researcher)
  • Thyssen, Maiken Rahbek (Principle researcher)

Project Details

Description

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem en caseskole og aktører fra skoleindsats og PLF-insats i NAFA. Case-skolen deltog i det landsdækkende projekt om Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber (SNL) (2021-22). SNL projektet blev udviklet og gennemført af de seks professionshøjskoler i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). SNL-projektets fokus var kort fortalt samarbejde mellem naturfagslærerne om elevernes naturfaglige kompetencer, og der blev produceret digitale materialer til alle klassetrin, og rettet både mod Natur Teknologi og den fællesfaglige prøve i udskolingen. SNL projektet dannede ramme for den første initiering af et ikke tidligere eksisterende fagteamarbejde for Natur/Teknologi lærerne på caseskolen, og på bottom up initiativ fra skolen blev der i regi af NAFA skoleindsats i efterår 2022 igangsat et afledt forløb på skolen, hvor der arbejdes videre med temaet ”Udeundervisning”. Samarbejdet omkring caseskolen giver en unik mulighed for mere viden om synergi mellem NAFA’s indsatser, og om hvordan man i NAFA kan bygge videre på afledte effekter fra tidligere professionelle udviklingsprojekter, hvilket er det formålet med nærværende undersøgelse.
Forskningsspørgsmål:
1) Hvad har baseret på data fra SNL været afgørende faktorer for oplevet udbytte og fortsat udvikling på de deltagende skoler?
2) Hvordan er der på en NAFA-caseskole arbejdet videre efter SNL, og hvad oplever NT lærerne som afgørende for de afledte affekter?
3) Hvilke implikationer for skoleudvikling indenfor naturfagsområdet i synergi mellem NAFA’s tre indsatser kan identificeres baseret på case-analysen?
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2301/01/24