Skrivesucces for elever med og i skriftsprogsvanskeligheder

 • Svendsen, Helle Bundgaard (Principle researcher)
 • Grene, Helle Bonderup (Co-researcher)
 • Dolmer, Grete (Co-researcher)
 • Brok, Lene Storgaard (Principle researcher)
 • Rønberg, Louise (Co-researcher)
 • Theilgaard Brink, Eva (Co-researcher)
 • Mortensen, Pia (Co-researcher)
 • Olander Vangsted, Ulla (Co-researcher)
 • Kirkedal Jensen, Mette Sofie (Co-researcher)
 • Liengaard, Trine (Co-researcher)
 • Fredsø, Julie (Co-researcher)
 • Engmose, Stine Fuglsang (Co-researcher)
 • Larsen, Kirsten Friis (Co-researcher)
 • Elsig Thøgersen, Karina (Co-researcher)

Project Details

Description

Projekt Skrivesucces har til formål at styrke den skriftlige fremstilling hos elever i skriftsprogsvanskeligheder, herunder ordblinde elever. En netop gennemført kortlægning danner baggrund for udvikling og pilotafprøvning af opkvalificerende materialer, der skal fremme elevernes skriftsproglige kompetence gennem klasseundervisning med skriveundervisningsmetoden Self-Regulated Strategy Development (SRSD). Målet er at skabe evidens for metodens effekt for elever i skriftsprogsvanskeligheder i en dansk kontekst med henblik på at iværksætte tiltag omkring elevernes skrivekompetence på et stærkere evidensgrundlag. Projektet er et nationalt projekt, hvor fageksperter fra seks professionshøjskoler under ledelse af Nationalt Videncenter for Læsning (herunder Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL))
samarbejder om projektet. Denne organisering og forankring er væsentlig, da det skaber mulighed for formidling af projektets resultater til grundskolens praksis gennem lærer-, efter- og videreuddannelse.
Short titleSkrivesucces
StatusActive
Effective start/end date01/08/2330/06/26

Collaborative partners

 • Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (Project partner) (lead)
 • Nationalt Videncenter for Læsning (Project partner)
 • University College of Nothern Denmark (Joint applicant)
 • UCL University College (Joint applicant)
 • University College Absalon (Joint applicant)
 • VIA University College (Joint applicant)
 • University College Copenhagen (Joint applicant)
 • Børne- og undervisningsministeriet

Keywords

 • schools, courses and institutions