Project Details

Description

Efter at have delt tanker og ideer, formulerede vi de fem nedenstående perspektiver, som ramme for den enkeltes fokus. Vi har tænkt dem brede og åbne, men alligevel rammesættende. Vi tænker at denne opgave med fordel kan tænkes som oplæg til større FoU, en slags pilotprojekt.

Perspektiver i alle undersøgelser:

Smidighedsperspektivet (ift. professionsrettet/didaktisk)
Forankring i Samarbejde på Tværs (historik, formål, forskellige vinkler)
Professionsperspektiv (samarbejde i praksis, behov)
Handleperspektiv (åbent – hvad kunne der være brug for at gøre, på uddannelsen, i undervisningen, organisatorisk)
Fremadrettet perspektiv (vores undersøgelser tænkt som pilotprojekt, der peger på oplagte, fremtidige FoU fokusområder).
StatusFinished
Effective start/end date15/05/1930/12/19

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.