SMIL(e) - Skandinaviske Metoder for Innovativt Lærende (Europa)

Project Details

Description

SMIL(e) er et samlet treårigt EU-finansieret projekt, som omfatter flere delprojekter med fokus på matematik, naturfag og lego. Lærere, elever, studerende, læreruddannelsesundervisere og forskere fra Norge, Sverige og Danmark har involveret i projektet på forskelligt vis. På Lærerudannelsen i Silkeborg har i tæt tilknytning med skoler i Silkeborg og naturfagskompetencecentret været involveret i projekterne: Innovative læringsmiljøer i natur/teknik, naturvidenskabelige arbejdsmetoder ved brug af Lego og IT i kommunikation i matematikundervisningen.
Sideløbende med de forskellige delprojekter, har der været lavet følgeforskning på genusperspektivet i især natur/teknik og matematik. Her har Læreruddannelsen i Silkeborg inddraget studerende i dataindsamling/-behandling/-analyse og rapportering samt i øvrig formidling i samarbejde med lektorer på uddannelsen.
Flere af projekterne, som er omtalt på SMIL(e)´s hjemmeside, omhandler samarbejde mellem skoler og forsyningsvirksomheder.
StatusFinished
Effective start/end date02/08/1031/12/13

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Silkeborg Kommune (Project partner)

Keywords

  • public school
  • mathematics
  • natural science
  • gender/gender differences

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.