SMUC Viden (Sociale Medier i UC Viden)

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er således at undersøge, hvordan sociale medier kan integreres i UC Viden/PURE med henblik på at kvalificere den individuelle tilfældige søgning.
Projektet vil have form af et udviklingsprojekt i form af to innovationsworkshops og udvikling af koncepter til konkrete funktionaliteter. Slutproduktet vil være foreløbige koncepter for integration af sociale medier eller 2.0 funktioner i UC Viden eller universiteternes PUREløsninger samt beslutningsoplæg mhp. finansiering af funktionaliteter i professionshøjskolernes UC Viden projekt/
universiteternes PUREprojekt(er).
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1131/12/11

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aalborg University (Project partner)

Keywords

  • it
  • web 2.0

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.